Veiligheid voorop.

Veiligheidstips van smol.

wascapsules

of vaatwastabletten

#1 berg meteen na ontvangst veilig op

Onze smol-verpakking is zo ontworpen dat kinderen en dieren deze niet makkelijk kunnen openen. Berg de capsules meteen nadat ze bezorgd zijn veilig op. Als je huisdier vaak de post kapot scheurt, raden we je aan om ons niet bij je thuis te laten bezorgen. Misschien kunnen we de capsules bij je buren afleveren, of op je werk?

#2 houd de capsules altijd buiten het bereik van kinderen

Berg de capsules hoog op of in een afsluitbare kast of la.

#3 doe de verpakking na elk gebruik goed dicht

Always close the container

Onzekindersluiting waarop patent is aangevraagd is speciaal ontworpen om te zorgen dat kinderen niet bij de capsules kunnen.

#4 niet inslikken

Do not ingest

Als een kind een capsule in zijn of haar mond doet en erop bijt, kan het gebeuren dat het in water oplosbare folie om het wasmiddel scheurt. Heeft je kind wat van het wasmiddel binnengekregen. Aat hem of haar dan melk of water drinken en neem direct contact op met een arts. Zorg dat je de productverpakking of het etiket bij de hand hebt als je medisch advies moet vragen.

#5 maak de capsules niet open of kapot

Do not pierce

Als de capsule kapot is, kan de vloeistof die erin zit in aanraking komen met je huid of ogen. Lees in dat geval de veiligheidsinformatie op het productetiket en volg de instructies voor eerste hulp. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden. Zorg dat je de productverpakking of het etiket bij de hand hebt als je medisch advies moet vragen.

#6 bescherm je huid

Protect your skin

BIJ CONTACT MET DE HUID: Was met veel water en zeep. Als er huidirritatie optreedt: raadpleeg een arts. Zorg dat je de productverpakking of het etiket bij de hand hebt als je medisch advies moet vragen.

#7 bescherm je ogen

Protect your eyes

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel meerdere minuten met water. Verwijder contactlenzen als dat makkelijk kan. Blijf spoelen. Als de oogirritatie aanhoudt: raadpleeg een arts. Zorg dat je de productverpakking of het etiket bij de hand hebt als je medisch advies moet vragen.

#8 raak alleen aan met droge handen

Handle with dry hands

De buitenkant van de wasmiddelcapsules bestaat uit een oplosbaar folie dat kapot kan gaan als het in contact komt met water. Zorg daarom dat je altijd droge handen hebt als je de capsules aanraakt.

#9 lees altijd het etiket vóór gebruik

Op onze verpakking staan duidelijke instructies om de capsules veilig te bewaren en goed te gebruiken. Lees deze instructies en volg ze op.

#10 giet niet over in een open pot of bak

Onze verpakkingen zijn speciaal ontworpen om je capsules zo veilig mogelijk te bewaren. Als je ze overgiet in een andere pot of bak, kan er misschien vocht bij komen of kunnen kinderen of dieren ze mogelijk pakken.

HOUD CAPSULES UIT DE BUURT VAN KINDEREN

Safety first

vaatwastabletten

of wascapsules

#1 berg meteen na ontvangst veilig op

Onze smol-verpakking is zo ontworpen dat kinderen en dieren deze niet makkelijk kunnen openen. Neem de tabletten meteen na ontvangst uit de verzendverpakking en berg ze veilig op. Als je huisdier vaak de post kapot scheurt, raden we je aan om ons niet bij je thuis te laten bezorgen. Misschien kunnen we de tabletten bij je buren afleveren, of op je werk?

#2 houd de vaatwastabletten altijd buiten het bereik van kinderen en dieren.

Berg de tabletten op een veilige, droge plaats op, bijvoorbeeld in een afsluitbare kast of la.

#3 doe de verpakking na elk gebruik goed dicht

Always close the container

#4 vaatwastabletten kunnen verstikkingsgevaar opleveren

Houd buiten het bereik van kleine kinderen.

#5 niet inslikken

Do not ingest

Spoel na inslikken de mond uit en neem direct contact op met een arts. Geen braken opwekken.

#6 bescherm je ogen

Protect your eyes

Spoel in geval van contact met de ogen de ogen meerdere minuten uit met water. Verwijder contactlenzen als dat makkelijk kan. Vraag medisch advies als de irritatie van de ogen aanhoudt.

#7 raak alleen aan met droge handen

Handle with dry hands

Vaatwastabletten zijn verpakt in een oplosbaar folie dat kan oplossen bij contact met water/vocht. Zorg daarom dat je altijd droge handen hebt als je de tabletten aanraakt.

#8 lees altijd het etiket vóór gebruik

Op onze verpakking staan duidelijke instructies om de capsules veilig te bewaren en goed te gebruiken. Lees deze instructies en volg ze op.

#9 giet niet over in een open pot of bak

Onze verpakkingen zijn speciaal ontworpen om je vaatwastabletten veilig te bewaren. Als je ze overgiet in een andere pot of bak, kan er misschien vocht bij komen of kunnen kinderen of dieren ze mogelijk pakken.